Onderzoek

Vooronderzoek en diagnostische screening

PAVO doet onderzoek op het gebied van leren en gedrag, met als doel de ernst en omvang van de leer- en gedragsproblematiek van kinderen te bepalen. Denk hierbij aan:

    • Didactische vaardigheden
    • Cognitieve ontwikkeling
    • Screening psychologische ontwikkeling

Zodra er een globaal beeld is van de ontwikkeling van het kind, kan advies worden gegeven voor een passende aanpak of vervolgonderzoek. Afhankelijk van de vorm en omvang van dit vervolgonderzoek, kan hiervoor in overleg worden doorverwezen worden voor verdere psychologische zorg.