Over PAVO

Wat is PAVO?

PAVO (Latijn: pauw)* staat voor trots, schoonheid, geluk en liefde.
De pracht van de pauw is niet altijd zichtbaar. Pauwen kunnen rondlopen als ‘gewone’ vogels terwijl wij weten dat er meer tussen de veren verborgen zit. Op een spaarzaam moment halen ze alles uit de kast, spreiden ze hun vleugels en laten ze de hele wereld zien hoe mooi ze eigenlijk zijn.
Met hun schoonheid kunnen ze de hele wereld aan.
Stiekem wisten wij allang dat het erin zat..

Schoonheid en trots, geloven en laten zien. Dat is waar het PAVO om gaat.

*Tevens de naam van de helderste ster in een sterrenbeeld genaamd Pavo.

Wie is PAVO?

websiteframeMijn naam is Paulien Foekens, afgestudeerd als orthopedagoog met aantekening psychodiagnostiek aan de Universiteit van Amsterdam. Momenteel in opleiding tot orthopedagoog-generalist / Kinder en Jeugdpsycholoog NIP. Ik onderzoek en begeleid kinderen met leer- en gedragsproblemen en heb vanuit mijn pedagogische achtergrond aandacht voor de rol van de omgeving bij de ontwikkeling van het kind. Ik ben inzetbaar voor particulieren, instellingen, scholen, praktijken. Als orthopedagoog ben ik verbonden aan praktijk Chinski in Amsterdam.

Als Cogmed Coach heb ik kennis van cognitieve methoden om werkgeheugen (zie trainingen) te verbeteren, zoals onder meer gebruikt wordt bij aandachtstoornissen als AD(H)D .

Door ervaring in het geven van bijlessen aan kinderen van uiteenlopende leeftijden en onderwijsniveaus, ben ik me bewust geraakt van de sterke interactie tussen leren en gedrag. Ik besef me hoe sterk het een het ander kan beïnvloeden en speel hierop in door kinderen plezier te laten krijgen in het leren (zodat ze zich beter voelen), of kinderen zich beter te laten voelen (en het beter gaat op school); “Kijk, ik kan het!” “Ja, het was leuk!”. En dan is de omgeving natuurlijk zo trots als een pauw.

Naast Nederlandse kinderen werk ik ook met Engels sprekende kinderen. Ik ben internationaal ingesteld en vind het interessant om me ook op beleidsniveau bezig te houden met zorg en onderwijs.

Ik ben geregistreerd orthopedagoog bij de Nederlandse Vereniging voor Onderwijskundigen en pedagogen (NVO) en volg verschillende cursussen in het kader van het registratietraject Orthopedagoog-Generalist NVO / Kinder & Jeugd psycholoog NIP.

Door als professional aangesloten te zijn bij stichting 1np bestaat de mogelijkheid om zorg aan te bieden binnen zowel de basis GGZ (kortdurende psychologische zorg) als de specialistische zorg (langdurig), beiden vallen binnen de vergoede zorg. Binnen dit traject werk ik altijd samen met een psychiater of GZ-psycholoog.

Door middel van (voor)onderzoek, passende begeleiding en advies streef ik ernaar uit ieder kind te halen wat erin zit. Flexibiliteit en samenwerking met de omgeving staan hierbij centraal.

- PAVO
Trots op jezelf, trots op je kind, trots op je leerling